Регистрација Друштва геолошких инжењера и техничара Србије

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије регистровано је код Агенције за привредне регистре - Регистар удружења у складу са Законом о удружењима  (http://www.apr.gov.rs/ ).

Основни подаци

Статус: Активан  
Облик организовања: Удружење  
Назив удружења/савеза:

Скраћени назив:                                     

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије
 
ДГЕИТС
Матични број: 17069292  

Пословни подаци

Датум оснивања: 10.02.1995.  
Датум доношења статута: 19.05.2010.                                            
Датум последњих  измена и допуна: 28.06.2013.
Време трајања Неодређено  
ПИБ: 102466456

Називи на страном језику

Енглески: Society of Geological Engineers and Technicians of Serbia

Области остваривања циљева 

Геологија и  примена геологије у техници, технологији, заштити животне средине и другим сферама живота и рада као и унапређења инжењерске струке и примене научно-стручних знања, стандарда и садржаја у привреди.

Седиште

Место: Београд-Врачар  
Општина: Београд-Врачар  
Улица: Кнеза Милоша  
Број и слово: 9