КОМИТЕТ ЗА ЛЕЖИШТА МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА

Одбор Комитета

 • проф. др Радуле Тошовић, дипл. инж., председник
 • др Јован Ковачевић, дипл. инж., потпредседник
 • Богољуб Вучковић, дипл. инж., секретар
 • Рајко Стојаковић, дипл. инж.

 

КОМИТЕТ ЗА ИНЖЕЊЕРСКУ ГЕОЛОГИЈУ И ГЕОТЕХНИКУ

Одбор Комитета

 • проф. др Душко Сунарић, дипл. инж., председник
 • проф. др Драгутин Јевремовић, дипл. инж., потпредседник
 • Младен Константиновић, дипл. инж., секретар
 • мр Владета Вујанић, дипл. инж.
 • доц. др Биљана Албомасов,
 • дипл. инж. Добрица Дамњановић,
 • дипл. инж. Горан Љумовић,
 • др Срђан Костић, дипл. инж.

 

КОМИТЕТ ЗА ХИДРОГЕОЛОГИЈУ

Одбор Комитета

 • проф. др Петар Милановић, дипл. инж., председник
 • др Миленко Васиљевић, дипл. инж., потпредседник
 • др Владимир Беличевић, дипл. инж., секретар
 • проф. др  Зоран Стевановић, дипл. инж.
 • проф. др Дејан Миленић, дипл. инж.,
 • Милан Радовановић, дипл. инж.
 • Милан Трипковић, дипл. инж.
 • Владимир Живановић, дипл. инж.

 

КОМИТЕТ ЗА ГЕОФИЗИКУ

Одбор Комитета

 • Зоран Миловановић, дипл. инж., председник
 • др Милан Милојевић, дипл. инж., потпредседник
 • Бошко Килибарда, дипл. инж., секретар
 • Петар Војиновић, дипл. инж.
 • Петар Трифуновић, дипл. инж.
 • мр Бранко Драгићевић, дипл. инж.
 • Рајко Васић, дипл. инж.

 

КОМИТЕТ ЗА ГЕОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одбор Комитета

 • проф. др Адам Дангић, дипл. инж., председник
 • Душан Сајић, дипл. инж., потпредседник
 • Јелена Милошевић, дипл. инж., секретар
 • Александар Обреновић, дипл. инж.
 • Радојица Милановић, дипл. инж.