ФОТОГАЛЕРИЈА

Друштво геолошких инжењера и технничара Србије

Кнеза Милоша 9
11000 Београд
Србија

e-мејл: office@dgeits.rs

2012: XIV Симпозијум из инжењерске геологије и геотехнике
XIV Symposium of Engineering Geology and Geothechnics

D:\DGEITS\DGEITS Sajt\DGEITS sajt\2014 Sajt DGEITS-a\2014 IX Sajt sadr ОК\2014 IX Fotogalerija\2012 XIV Симпозијум из инжењерске геологије и геотехникеSymposium of Engineering Geology and Geothechnics\2012 XIV Сим. инж. геол.геотех-Symp. Eng. Geol. 1.png

D:\DGEITS\DGEITS Sajt\DGEITS sajt\2014 Sajt DGEITS-a\2014 IX Sajt sadr ОК\2014 IX Fotogalerija\2012 XIV Симпозијум из инжењерске геологије и геотехникеSymposium of Engineering Geology and Geothechnics\2012 XIV Сим. инж. геол.геотех-Symp. Eng. Geol. 2.png

2012: XIV Српски симпозијум o хидрогеологији
XIV Serbian Symposium on Hydrogeology

D:\DGEITS\DGEITS Sajt\DGEITS sajt\2014 Sajt DGEITS-a\2014 IX Sajt sadr ОК\2014 IX Fotogalerija\2012 XIV Српски симпозијум из хидрогеологије - Serbian Symposium of Hydrogeology\2012 XIV Срп. симп. хидрогеол. - Serb. Symp. Hydrogeology 1.png

D:\DGEITS\DGEITS Sajt\DGEITS sajt\2014 Sajt DGEITS-a\2014 IX Sajt sadr ОК\2014 IX Fotogalerija\2012 XIV Српски симпозијум из хидрогеологије - Serbian Symposium of Hydrogeology\2012 XIV Срп. симп. хидрогеол. - Serb. Symp. Hydrogeology 2.png

D:\DGEITS\DGEITS Sajt\DGEITS sajt\2014 Sajt DGEITS-a\2014 IX Sajt sadr ОК\2014 IX Fotogalerija\2012 XIV Српски симпозијум из хидрогеологије - Serbian Symposium of Hydrogeology\2012 XIV Срп. симп. хидрогеол. - Serb. Symp. Hydrogeology 3.png

2013: Годишња скупштина ДГЕИТС-а
The  Annual General Meeting of DGEITS

D:\DGEITS\DGEITS Sajt\DGEITS sajt\2014 Sajt DGEITS-a\2014 IX Sajt sadr ОК\2014 IX Fotogalerija\2013 Годишња скупштина ДГЕИТС-а - The Annual General Meeting of DGEITS\1.png

D:\DGEITS\DGEITS Sajt\DGEITS sajt\2014 Sajt DGEITS-a\2014 IX Sajt sadr ОК\2014 IX Fotogalerija\2013 Годишња скупштина ДГЕИТС-а - The Annual General Meeting of DGEITS\2.png

D:\DGEITS\DGEITS Sajt\DGEITS sajt\2014 Sajt DGEITS-a\2014 IX Sajt sadr ОК\2014 IX Fotogalerija\2013 Годишња скупштина ДГЕИТС-а - The Annual General Meeting of DGEITS\3.png

D:\DGEITS\DGEITS Sajt\DGEITS sajt\2014 Sajt DGEITS-a\2014 IX Sajt sadr ОК\2014 IX Fotogalerija\2013 Годишња скупштина ДГЕИТС-а - The Annual General Meeting of DGEITS\4.png