ЧЛАНАРИНА

Чланови плаћају годишњу чланарину. Висину чланарине утврђује Управни одбор ДГЕИТС-а.