Часопис ТЕХНИКА

Савез инжењера и техничара Србије (СИТС) издаје часопис «Техника» од 1945. године.

Часопис «Техника» је водећи часопис у Србији из области техничких наука и струка а објављује радове сврстане по следећим областима:
  • Нови материјали;
  • Наше грађевинарство;
  • Рударство, геологија и металургија;
  • Машинство;
  • Електротехника;
  • Саобраћај;
  • Менаџмент;
  • Квалитет - ИМС, стандардизација и метрологија,
Свака од ових области има свој редакциони одбор.

Часопис има и сталне рубрике: прегледи књига и часописа, прикази научних и стручних скупова у земљи и иностранству, информације о техничким новостима као и пропагандне поруке домаћих и иностраних организација.

Сви објављени радови обавезно пролазе кроз стручну рецензију редакционих одбора у чијем саставу се налазе најеминентнији стручњаци из наведених области.

Објављени радови се реферишу у угледним светским рефералним часописима: Geotechnicаl Abstrаcts, Metаls Abstrаcts, Chemicаl Abstrаcts, Electricаl аnd Electronics Abstrаcts, Science Abstrаcts, Ergonomics Abstrаcts и рефералним журналима VINITI-а. Такође се обрађују за иностране базе података: INSPEC, METADE (M. I., UK), CASEARCH (CA, USA).

Детаљнији подаци о часопису налазе се на веб-сајту СИТС-а: http/www.sits.org