Актуелности

Друштво геолошких инжењера и техничара Србије регистровано је код Агенције за привредне регистре, у складу са Законом о Удружењима, 30.09.2010. год.


О нама

ДГЕИТС, Друштво геолошких инжењера и техничара, је добровољна, невладина, недобитна, стручно-научна организација геолошких инжење-ра и техничара у Републици Србији, заснована на слободи удруживања.

ДГЕИТС је отворен за сарадњу са другим научно-стручним, привредним и осталим организацијама и институцијама, на бази међусобног уважавања, узајамног поштовања и самосталности у раду. Организован је ради остваривања и унапређења заједничких и општих интереса и циљева.

ДГЕИТС је колективни члан Савеза инжењера и техничара Србије.

Историјат

ДГЕИТС-а је тесно везан за рад Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС) и Савез инжењера и техничара Југославије (СИТЈ). У оквиру СИТС, који је основан 1868. године у Београду под именом Техничарска дружина (од 1890. год. Удружење српских инжењера, од 1896. год. Удружење српских инжењера и архитеката, од 1945 Друштво инжењера и техничара Србије), и СИТЈ после Другог светског рата формирају се секције/савези технич-ких струка. Промене државне организације почетком деве-десетих година двадесетог века (формирање СРЈ) довеле су и до организационих трансформација геолошке струке у оквиру СИТЈ и СИТС. У 1992-3. год. формирају се Савез инжењера рударства и геологије и Савез инжењера металургије, а 10.02.1995. год. Савез геолошких инжењера и техничара Србије (СГЕИТС). Од 10.05.2010. удружење носи садашње име – Друштво геолошких инжењера и техничара Србије (скраћено: ДГЕИТС).


Билтен ДГЕИТС-а

Билтен ДГЕИТС-а излази квартално. Доноси вести о активностима ДГЕИТС-а и новости из геологије.

Научно-стручни скупови

Подаци о актуелним научно-стручним скуповима налазе се
у последњем броју Билтена ДГЕИТС-а

Међународна сарадња

ДГЕИТС је као колективни члан Савеза инжењера и техничара Србије члан Европске федерације националних инжењерских асоцијација (FEANI)


Инжењерска картица

Европска федерација националних инжењерских асоцијација (FEANI) издаје инжењерску картицу и eur ing титулу преко својих чланица-националних асоцијација. Инжењерска картица (engineering card) је професионална картица, издаје се у складу са прописаним процедурама FEANI-а, на енглеском језику и важи 10 година. ИК омогућава добијање информација о имаоцу картице, његовим формалним квалификацијама, усавршавањима и радном искуству, преко Извода из Националног регистра инжењера. У Србији су у току припреме за издавање ИК, а издаје је Комисија за Национални регистар коју је формирао Савез инжењера и техничара Србије, као национални партнер FEANI-а.